خدمات فنی و مهندسی  خدمات فنی و مهندسی   محصولات پنیوماتیک  محصولات پنیوماتیک   محصولات هیدرولیک  محصولات هیدرولیک   تماس با ما  تماس با ما   درباره ما  درباره ما   صفحه اول  صفحه اول   English Page  English Page  
شما از کدام يک از برند هاي زير استفاده مي نماييد
: Rexport
: HOF
: FESTO
: AMEGA
: TOZIRAN
   محصولات هیدرولیک ››
   محصولات پنیوماتیک ››
   خدمات فنی مهندسی ››
   اعطای نمایندگی
   نمایندگی ها ››
   کارکنان ››
   استخدام
   آموزش هیدرولیک ››
  شمسی   

               

 

محصولات هیدرولیک   


          
                                                                                                                                                                     
Hydraulic Valves
 
Way Valve
 
Directional Valves
Directional control valve mechanical operation
Type 4WMU/R
Directional control valve with hand lever
Type WMM
Directional control valve electrically operated
Type WE 5
  Directional control valve
Directional control valve
Directional control valve hydraulically operated
Type WH
Directional valve electro-hydraulically operated
Type WEH
Way poppet directionalvalves solenoid
Type M-SEW 6
 
Proportional Valves
Proportional directional Valves
Type 4WRE
Proportional directional Valves
Type 4WRA
Hydro electro pressure switch
 
Flow control valve
 
Throttle and throttle check valve 
Type MG/MK
Double thrttle check valve
Throttle isolating and Thrttle check valve
Type DV/DRV
Flow control valve
Type 2FRM
Flow control valve
Type 2FRM 6
 
Check valves
 
Check Valves
Check valve
Type S
Check valve
Check valve sandwich plate
Type Z1S
 
Double Acting Piloted Check Valve
Pilot operated check valve sandwich plate
Type Z2S
Pilot operated check valve
 
Pressure Control Valve
 
Directed Control Pressure Relife Valve
Pressure relife valve direct operated
Type DBD
Pressure relife valve piloted operated sandwich plate 
Pressure relife valve
Pressure sequence valve pilot operated
 Type DZ...30B 
Pressure shut-off valve piloted
 
Proportional Pressure Relife Valve
Proportional electro hydraulic relife and flow control valve
Proportional pressure relife valve
 
Directional Operated Pressure Reducing Valve
Directional operated pressure reducing valve sandwich plate
Directional operated pressure reducing valve sandwich plate
Piloted operated pressure reducing valve
 
Proportional Pressure Reducing Valve
Proportional pressure reducing valve
 
Hydraulic Pumps
 
Fixed Pumps
Fixed displacement pump/motor
Model : A2F
 
Variable Pumps
Variable displacement pump
Type A7V
Variable displacement pump
Variable displacement pump
Type A11VO
 Variable displacement pump
Type A8V
 
Hydraulic Actuators
 
Hydraulic Motors
Orbit Hydraulic Motors
Piston Motors
 
 
Hydraulic Accessory
 
 
 
 
 
 
Hydraulic Seals
Type : K 06
Type : K 18
Type : K 21
 
 
     
                                           
                                                                                                                                                                          
                                            
                                                                                                                                                                          
                                           
                                                                                                                                                                               
                                           
                

www.behfan.ir

کليه حقوق اين سايت برای مشاورين هيدروليک بهفن محفوظ است

برنامه نويسی و حق تکثير اين نرم افزار متعلق به ( اصفهان هاست ) ميباشد